ეკო ქალაქის განვითარების პროექტი

სურათზე წარმოდგენილი  მწვანე კულტურა მოყვანილია 2-წლის განმავლობაში EM-ის მოხმარებით, შედეგს თავად ხედავთ.