საძოვრების რეკონსტრუქცია

ფერმერმა ერთი ბლოკი დაამუშავა EM-ის გარეშე, ხოლო მეორე EM-ით. სურათი გადაღებულია 3 თვის შემდეგ დამუშავებიდან.