მოსავლის გაძლიერება და გაუმჯობესება

ამ სურათზე ნაჩვენებია EM-ის გავლენას შერეულ საძოვრებზე, მათ შორის სამყურა და ფაშა. მარცხენა მხარე გადაღებულია 1 წლით ადრე და ჩანს ცუდი არათანაბარი ზრდა (უფერული და მკვდარი მცენარეები მთელ ფართობზე). მთელს მოსავალს ჰქონდა ცუდი ფერი და სამყურა ვერც ცოცხლობდა. ამ ადგილს მართავდა აგრონომი და მრავალი წლის განმავლობაში ცდილობდა სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას, მათ შორის დიდი რაოდენობით შეიტანეს […]